Wspólne projekty badawcze, konsultacje, a także praktyki zawodowe i staże dla studentów – to kilka z punktów zawartej 28 lutego br. umowy pomiędzy naszą Uczelnią a Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.


Dla Instytutu Ekonomii i Finansów to sprawa wyjątkowej wagi, formalizująca dotychczasową kooperację. Technopark to dla Instytutu partner strategiczny.  Przedmiotem umowy jest m.in.:

  • inicjowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych
  • wspólne organizowanie wykładów, seminariów i zajęć fakultatywnych
  • wparcie konsultacyjne
  • objęcie przez Technopark patronatem kierunku Business Intelligence w gospodarce
  • objęcie przez Instytut Ekonomii i Finansów patronatem Programu Szczecin_UP

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją → usz.edu.pl