Drodzy Pracownicy, Doktoranci i Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego, z niepokojem i smutkiem obserwujemy zdarzenia, o których informacje do nas docierają. Na to co dzieje się na terytorium Ukrainy nie możemy pozostać obojętni, zwłaszcza zdając sobie sprawę jak wielu członków naszej społeczności akademickiej stanowią obywatele tego państwa.


Rolą Uniwersytetu jest nie tylko kształcenie i badania naukowe, ale również propagowanie wartości ważnych i cennych dla jednostek i narodu, takich jak umacnianie zasad równouprawnienia i prawa narodów do samostanowienia i poszanowania praw człowieka, w zgodzie z zasadami humanizmu i tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy.

Społeczność akademicka, której jesteście Państwo częścią, w której studiujecie, pracujecie chce okazać Wam wszelkie możliwe wsparcie i udzielić niezbędnej pomocy:

  • oferujemy bezpłatną pomoc związaną ze wsparciem psychologicznym w punkcie pomocy psychologicznej pod nr. tel. 91 444 38 18;
  • na wniosek studenta bądź doktoranta do prorektora ds. studenckich, może zostać udzielone jednorazowe wsparcie finansowe w związku trudną sytuacja życiową, zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne oraz zwolnienie z opłaty za zamieszkiwanie w domach studenckich Uniwersytetu;
  •  w sprawach indywidualnych możecie także umówić się Państwo na spotkanie z Panią Prorektor ds. Studenckich mailowo  prostudenci@usz.edu.pl bądź telefonicznie 91 444 10 10.

Poszanowanie praw człowieka, wolność i szacunek to wartości, które są szczególnie ważne.

Jako wspólnota okażmy sobie w tym trudnym czasie zrozumienie, empatię i wsparcie dla obywateli Ukrainy.

🇺🇦

Шановні співробітники, аспіранти та студенти Щецинського Університету з тривогою та сумом спостерігаємо за подіями, про які ми отримали інформацію сьогодні вранці. Ми не можемо залишатися байдужими до того, що відбувається на території України, особливо усвідомлюючи, скільки членів нашої академічної спільноти є громадянами цієї країни.

Роль Університету – це не тільки освіта та наукова діяльність, але й популяризація цінностей, які є важливими та цінними для окремих людей і нації. Цінності ці це зміцнення принципів рівності та права націй на самовизначення та повагу до прав людини, відповідно до принципів гуманізму та толерантності, в дусі поваги до істини.

Академічна спільнота, частиною якої ви є, в якій ви навчаєтесь і працюєте, хоче надати вам посильну підтримку та необхідну допомогу:

  • Пропонуємо безкоштовну допомогу, пов’язану з психологічною підтримкою, у пункті психологічної допомоги за номером. тел. 91 444 38 18;

  • за зверненням студента або докторанта до Проректора зі студентської роботи може бути призначена одноразова матеріальна допомога у зв’язку з складною життєвою ситуацією, звільнення від плати за надані освітні послуги та звільнення від плати за проживання в гуртожитках університету;

  • В окремих випадках ви також можете записатися на прийом до Проректора зі студентської роботи за електронною поштою prostudenci@usz.edu.pl або за телефоном 91 444 10 10.

Повага до прав людини, свобода та повага – це цінності, які є особливо важливими.

Давайте, як громада, виявимо один одному розуміння, співпереживання та підтримку громадян України у цей непростий час