Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w VII Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

 

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także − za ich zgodą – promotorzy i uczelnie.

 

Wyboru najlepszych prac dokona kapituła konkursowa, która przyzna :

  • w przypadku pracy doktorskiej:
    • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
    • trzy wyróżnienia po 10 000 zł,
  • w przypadku pracy habilitacyjnej:
    • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
    • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

 

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 17 lipca 2020 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną.

 

Więcej informacji na stronie » www.nbp.pl

Formularz wniosku