W dniach 18-19 kwietnia br. odbędą się finałowe dni InNow 2023 na Uniwersytecie Szczecińskim, czyli cykl spotkań i warsztatów dotyczących współpracy międzysektorowej.


W dniu 18.04.2023 (wtorek) na Auli Nowej, Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Mickiewicza 64 o godz. 09:00 odbędzie się uroczyste otwarcie InNow2023 – 1. edycji międzynarodowego wydarzenia mającego na celu ukazanie, a przede wszystkim promocję innowacyjnych form współpracy między wszystkimi podmiotami działającymi w życiu społeczno-gospodarczym miast i regionów. Otwarcia dokona Stanisław Wziątek, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz dr hab. Jacek Batóg, prof.US, Prorektor ds. Finansów US.

 

Prelekcję otwarcia wygłoszą: Jacqueline Norma Searle, Manager of the Service-Learning and Civic Engagement Units at the Cape PeninsulaUniversity of Technology, Cape Town, South Africa, dr Milena Lachowicz, AWFiS Gdańsk, Komisja ds. Sportu Kobiet PZŻ oraz  Agnieszka Beyger, Maja Piasecka, My Way Fitness Squash & Social.

 

Kolejnym punktem wydarzenia będzie debata „O innowacyjnych, zrównoważonych metodach zarządzania i współpracy międzysektorowej”, w której uczestniczyć będą następujący prelegenci:

  1. Stanisław Wziątek, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
  2. dr Mariusz Sikora, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego,
  3. dr Piotr Wolny, Dyrektor Biura Północnej Izby Gospodarczej,
  4. Apoloniusz Kurylczyk, Prezes WOPR Województwa Zachodniopomorskiego,
  5. Artur Burdziej, Centrum Żeglarskie, Koordynator Regatowej Reprezentacji Szczecina i członek Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego,
  6. Agnieszka Beyger, Współwłaścicielka MyWay Fitness Squash & Social,
  7. Maja Piasecka, Współwłaścicielka, MyWay Fitness Squash & Social

 

InNow to cykl paneli, warsztatów oraz spotkań networkingowych dotyczących innowacyjnych metod współpracy między podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego (biznes-nauka-samorząd-społeczeństwo).

 

Wydarzenie InNow 2023 sfinansowane zostało ze środków Regionalnej Inicjatywy Doskonałości.

 

 

Organizator InNow 2023 

dr Małgorzata Zakrzewska, Instytut Ekonomii i Finansów US, Komisja ds. Sportu Kobiet PZŻ, SCIEA, InNow 2023 event manager 

dr Piotr Szkudlarek, kontakt z firmami, Instytut Ekonomii i Finansów US, opiekun Koła Naukowego Ekonomii Behawioralnej i Makroekonomii IMPULS, Laboratorium Ekonomii Behawioralnej

Aleksandra Majewska, studentka 3 roku Economics and IT Applications oraz filologii rosyjskiej, InNow 2023 PR manager

Michał Biernat, student PiI, właściciel firmy Biernat Studio

Patronat honorowy InNow 2023

Pan Olgierd Geblewicz, Marszalek Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 

Pan Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin

Pan dr Tomasz Chamera, Prezes Polskiego Zwiazku Zeglarskiego  

Pan Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Patronat InNow 2023

Północna Izba Gospodarcza 

Pani Prof. dr hab. Iga Rudawska, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów US 

 

Partnerzy strategiczni InNow 2023

SCIEA – Social Capital Initiative for Europe and Africa 

Komisja ds. Sportu Kobiet Polskiego Zwiazku Zeglarskiego

Laboratorium Ekonomii Behawioralnej  

WOPR Zachodniopomorskie

 

Partnerzy InNow 2023
Centrum Analiz Ekonomicznych i Finansowych US 

Kolo Naukowe Ekonomii Behawioralnej i Makroekonomii IMPULS 

NOVOTEL Szczecin

MyWay Fitness

AZS OŚ Szczecin

 

Patronat medialny InNow 2023

NiUS Radio Uniwersytetu Szczecińskiego

Świat Biznesu

InNow 2023 sfinansowane zostało ze środków Regionalnej Inicjatywy Doskonałości.