W dniu 04.03.2022 r. Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego odwiedzili przedstawiciele PZU SA/PZU Życie SA. Przedstawicielami Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń byli Piotr Mirys (kierownik Biura Bezpieczeństwa grupy PZU) oraz dwoje reprezentantów zespołu przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej.


Goście wzięli udział w warsztatach dotyczących zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej. Warsztaty były częścią Programu Prewencyjnego STUDENT mającego na celu podniesienie świadomości studentów uczelni wyższych w zakresie negatywnych skutków przestępczości ubezpieczeniowej. Dzięki warsztatom z udziałem praktyków PZU SA/PZU Życie SA studenci naszego Instytutu zyskali praktyczną wiedzę, która pozwoli im lepiej pozycjonować się na rynku pracy.

Program realizowany jest w ramach współpracy Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego z PZU SA i PZU Życie SA. Program realizowany jest tylko na pięciu uczelniach wyższych w Polsce i polega na przeprowadzeniu przez ekspertów rynku ubezpieczeniowego cykl 15-godzinnych warsztatów dotyczących problemu przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. Jego realizacja daje również możliwość rozwoju badań naukowych nad wpływem przestępczości ubezpieczeniowej na finanse zrównoważone i ryzyko ESG.

Koordynatorami Programu z ramienia Uniwersytetu Szczecińskiego są: dr hab. prof. US Anna Bera i dr Dariusz Pauch (Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych).