Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Metodyka pracy zawodowego pełnomocnika procesowego, Program QGIS jako najczęściej wykorzystywany program klasy GIS, Profil w social mediach i motywacja w pracy to tylko wybrane tematy bezpłatnych warsztatów z pracodawcami, które realizowane będą w marcu przez Akademickie Biuro Karier US w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY”.

;
Mamy nadzieję, że dzięki szerokiej ofercie tematycznej każdy znajdzie propozycję dla siebie. Zajęcia realizowane będą przez praktyków, którzy z przyjemnością podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Każde warsztaty odbywać się będą w wymiarze 15 godz. dydaktycznych (w większości w formie online). Zajęcia skierowane są do wszystkich studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z 4 ostatnich semestrów studiów (II i III rok studiów I stopnia, I i II rok studiów II stopnia, IV i V rok jednolitych studiów magisterskich). 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i zapisywania się na wybrane zajęcia – odnośniki do formularzy zgłoszeniowych dostępne są na stronie ABK US » abk.usz.edu.pl