Na XXIII Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który odbył się w dniach 21-22 czerwca br., wybrano naczelne organy władz na kadencję 2023-2026. Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce został wybrany dr hab. prof. US Stanisław Hońko.

 
Członkiem Zarządu został wybrany prof. dr hab. Waldemar Gos. Z kolei dr Marek Mazur został wiceprzewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce liczy ponad 25 tys. członków, obecność 3 pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów w jego władzach dowodzi znaczenia szczecińskiego środowiska rachunkowości i jego silnej pozycji w nauce.