W dniu 27 kwietnia 2022 r. Katedrę Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Instytutu Ekonomii i Finansów odwiedziła Pani Prof. dr .sc. Jamila Jaganjac, która jest Dziekanem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu „VITEZ” w Bośni i Hercegowinie.

 
Pani Profesor Jamila Jaganjac jest autorką wielu publikacji naukowych oraz wykonawcą licznych projektów międzynarodowych i inicjatyw naukowych. Podczas spotkania pokazano infrastrukturę dydaktyczną i naukową naszego Instytutu oraz dyskutowano naukową współpracę międzynarodową między Katedrą Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych a pracownikami Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu „VITEZ” w Bośni i Hercegowinie. Wizyta stała się też okazją do omówienia możliwej kooperacji zarówno na płaszczyźnie badawczej jak i dydaktycznej z Wydziałem, którym na co dzień Pani Profesor kieruje. Dziekan gorsząca ze swojej strony zadeklarowała chęć współpracy w zakresie wspólnych publikacji, konferencji, jak i projektów z Instytutem Ekonomii i Finansów.