W dniach 06-10 czerwca 2022 r. Katedrę Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Instytutu Ekonomii i Finansów odwiedziła Pani Prof. dr. Le Thanh Tam, która jest Kierownikiem Katedry Bankowości  School of Banking and Finance, National Economics University, Hanoi  (Vietnam).

Pani Profesor Le Thanh Tam jest specjalistką z zakresu inkluzywnych finansów oraz autorką wielu publikacji naukowych. Podczas spotkań pokazano infrastrukturę dydaktyczną i naukową naszego Instytutu oraz dyskutowano naukową współpracę międzynarodową między Katedrą Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych a pracownikami Katedry Bankowości School of Banking and Finance, National Economics Universit.
 
W dniu 09 czerwca 2022 prof. dr Le Thanh Tam, wygłosiła wykład na temat: How is the situation of fintech and financial inclusion in Vietnam? How has fintech support to improve financial inclusion?  Wizyta stała się też okazją do omówienia możliwej kooperacji zarówno na płaszczyźnie badawczej jak i dydaktycznej z pracownikami Katedry, którą na co dzień Pani Profesor kieruje. W obszarze współpracy badawczej zadeklarowano wspólne publikacje naukowe oraz współpracę badawczą.