W dniu 15.06.2023 roku w ramach zajęć z przedmiotów z zakresu handlu zagranicznego (prowadzący: dr Jarosław Narękiewicz) odbyło się spotkanie studentów III roku (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, kierunek ekonomia, studia stacjonarne) z pracownikami Oddziału Celnego „Nabrzeże Łasztownia”. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Koła Naukowego Logistyki LogUS wraz z opiekunem.

Głównym celem szkolenia było zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania unii celnej w ramach Unii Europejskiej, polskiej administracji celno-skarbowej, systemu statystyki handlu towarami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz unijnego środowiska jednego okienka dla organów celnych (usprawnia wymianę informacji i współpracę cyfrową między administracjami celnymi krajów UE). Omówiono także problemy bieżące, a zwłaszcza szczególnie interesujące studentów kwestie dokonywania za granicą zakupów drogą elektroniczną (na portalach internetowych) przez osoby fizyczne. Warto podkreślić, że funkcjonariusze celni chętnie odpowiadali na wszystkie pytania oraz udzielali szczegółowych wyjaśnień.