Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wykład otwarty na temat składania wniosków do programów Narodowego Centrum Badań: Preludium oraz Miniatura.


Wykład poprowadzi prof. dr hab. Anna Cedro, autorka i współautorka ponad 100 publikacji i wielu ekspertyz. Na prace badawcze uzyskiwała środki z KBN, MNiSW oraz NCN. Od 2020 r. członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku. Od 2021 r. pełnomocniczka Rektora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych. Organizatorka i współorganizatorka kilku konferencji i sympozjów naukowych. Członkini Association of Tree-Ring Research, Członkini Komitetu Badań Czwartorzędu PAN. 

Wykład odbędzie się 29 marca 2022 r. o godzinie 17:00 za pośrednictwem platformy MS Teams.

Link do spotkania » www.facebook.com

Moderatorami spotkania będą:

  • mgr Daria Buczkowska, Szkoła Doktorska US, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
  • mgr Michał Michalski, Szkoła Doktorska US, Wydział Prawa i Administracji

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów, pracowników naukowych oraz inne osoby zainteresowane tematem wykładu.