Pani Profesor Danucie Miłaszewicz

składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci Mamy
l

Pracownicy Instytutu EiF oraz społeczność akademicka