Pani Profesor Małgorzacie Poradzie-Rochoń

składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci Taty

                                                    Pracownicy Instytutu EiF i społeczność akademicka