„Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera”

 

Pani Profesor Mireli Romanowskiej
składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Mamy

 

Dyrekcja Instytutu Ekonomii i Finansów

                                                                      Koleżanki i Koledzy z Instytutu