Pani Profesor Agnieszce Majewskiej

 

składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci Mamy

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”

 

Rektor, Senat Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownicy Instytutu EiF oraz społeczność akademicka