W tegorocznej 52 edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości szczególne uznanie Kapitały Konkursu zyskały dwie prace nadesłane przez Uniwersytet Szczeciński.

;
W związku z tym, na wniosek Kapituły, przyznane zostały przez Zarząd Główny i Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wyróżnienia:

  • pani Małgorzacie Strzemeckiej wyróżnienie za pracę licencjacką pt.: „Wycena i prezentacja inwestycji na przykładzie spółek giełdowych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Waldemara Gosa
    ;
  • panu Michałowi Budzińskiemu wyróżnienie za pracę licencjacką pt.: „Ewolucja rachunkowości jako systemu ewidencji gospodarczej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Kiziukiewicz

 

Serdecznie gratulujemy!