Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-25 września 2021 r. odbędzie się XXI edycja Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Zgłoszenia propozycji tematów spotkań wraz z określeniem ich formuły można przesyłać do 15 czerwca br.

;
Festiwal odbywać się będzie w tradycyjnej formie spotkań na wydziałach, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wybór formy spotkania zależy wyłącznie od prelegenta. Może ono odbyć się w formie wykładu, ćwiczeń, warsztatu, zajęć w salach komputerowych.
;

Wszystkie osoby zainteresowane tą inicjatywą proszone są o składanie propozycji tematów spotkań wraz z określeniem ich formuły do 15 czerwca 2021 r. na adres email: anna.zbaraszewska@usz.edu.pl
;

Strona internetowa Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki»  festiwal.stn.szczecin.pl