Koło Analiz Gospodarczych działające w Katedrze Ekonomii Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, zaprasza do udziału w konferencji „Problemy współczesnej ekonomii i finansów. Ujęcie interdyscyplinarne”, która odbędzie się 15 czerwca 2023 roku.

 

 • konferencja będzie miała charakter hybrydowy, 
 • udział w konferencji jest nieodpłatny, 
 • uczestnikami konferencji mogą być studenci i doktoranci,  
 • czas trwania jednego wystąpienia to 15 minut, 
 • termin zgłoszenia czynnego udziału w konferencji upływa 8 czerwca 
 • czynny udział w konferencji potwierdzony jest certyfikatem uczestnictwa. 

 

Zakres tematyczny konferencji: 

 • wpływ nowych technologii na biznes, 
 • trendy w zarządzaniu, 
 • zmiany na rynku pracy, 
 • trendy w finansach osobistych/zarządzaniu finansami osobistymi, 
 • bajki w ekonomii/ekonomia w bajkach, 
 • wpływ kryzysu na ekonomię w szybko zmieniającym się świecie. 

 

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą odpowiedniego formularza: 

 

Szczegółowy harmonogram wystąpień zostanie przesłany uczestnikom do 12 czerwca 2023 roku. 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym: edyta.mioduchowska-jaroszewicz@usz.edu.pl