Biegli Rewidenci Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie zapraszają studentów na spotkanie, które odbędzie się 17 października 2022 r. o godz. 13:30 w Auli Nowej.

 
Spotkanie będzie miało charakter otwarty i ma na celu wskazanie studentom ścieżki kariery po kierunku Finanse i Rachunkowość. 
 
Współorganizatorem wydarzenia jest Katedra Rachunkowości IEiF.
 

Studenci biorący udział w spotkaniu będą mieli usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach odbywających się podczas spotkania.