Serdecznie zapraszamy studentów, koła naukowe i wykładowców do udziału w wykładzie: Praktyczne aspekty finansów publicznych na przykładzie Budżetu Miasta Szczecina.

 

Wykład odbędzie się 15 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Sali 0106/0107 , ul. Mickiewicza 64.

 

Prowadząca wykład : dr Iwona Bobrek – zastępca Skarbnika Miasta Szczecina

Ekonomistka z wieloletnią praktyką w samorządzie lokalnym; obecnie zatrudniona na stanowisku zastępcy Skarbnika Miasta w Urzędzie Miasta Szczecin; absolwentka MBA Uniwersytetu Szczecińskiego; ukończyła kurs: Urban Management Course – World Bank, Budapeszt, 2001; praktyk controllingu – wieloletni członek Internationaler Controller Verein; doradca przy wdrożeniu budżetu zadaniowego; autorka artykułów z dziedziny finansów publicznych: budżetu zadaniowego, zdolności kredytowej, badania wiarygodności kredytowej – credit ratingu; w roku 2020 obroniła rozprawę doktorską: „Wpływ ratingu na procesy gospodarowania finansami dużych miast polskich” i uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

 

Plan wykładu:

1.      Kluczowe wyzwania planowania wieloletniego jako narzędzia zarządzania strategicznego.

2.      Partycypacyjna formuła opracowania i uchwalania budżetu Miasta.

3.      Praktyczne aspekty zastosowania budżetu zadaniowego.

4.      Innowacje w zarządzaniu miastem – wykorzystanie interaktywnych kokpitów menedżerskich do prezentowania informacji o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

5.      Ocena wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego na podstawie wskaźników finansowych.

6.      Integracja planowania finansowego i przestrzennego.

7.      Zarządzanie finansami Miasta w kontekście działań adaptacyjnych.