Serdecznie zapraszamy społeczność akademicką na wykład wiceministra zdrowa Pana Piotra Brombera na temat „Medycyna a ekonomia”.

 
Termin: 25 listopada 2022 r. godz. 10:00

Miejsce: Kampus Piastów, Biblioteka Międzywydziałowa, al. Piastów 40b, budynek 3

 

Organizatorzy: Centrum Analiz Ekonomicznych i Finansowych US oraz Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia