Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali 126, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej dr. hab. Piotra Kwiatkiewicza na temat: Uwarunkowania rozwoju lokalnych rynków paliwowo-energetycznych na obszarze Kaukazu Południowego.Promotor: dr hab. Sławomir Jankiewicz, prof. WSB
 
Promotor pomocniczy: dr Joanna Drobiazgiewicz
 
Recenzenci:
   – dr hab. Ewa Cieślik, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
   – dr hab. Janusz Kostecki, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja – prof. E. Cieślik

Recenzja – prof. J. Kosteckiego