Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali 126, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Magdaleny Łopatki na temat: Flexicurity jako forma aktywizacji kobiet na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.
 
Promotor: dr hab. Tomasz Bernat, prof. US

Promotor pomocniczy: dr Marta Hozer-Koćmiel

Recenzenci:

  • dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
  • dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG – Politechnika Gdańska

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. A. Barwińskiej-Małajowicz

Recenzja prof. M. Gawryckiej