Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 1 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Moskal na temat: Determinaty efektywności funduszy surowcowych w Polsce.

 
Promotor: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
 

Promotor pomocniczy: dr Dominika Kordela
 

Recenzenci:

  • dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Tomasz Słoński, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrcoławiu
     

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US bip.usz.edu.pl).
 

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 28 listopada 2022 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. I. Pruchnickiej-Grabias

Recenzja T. Słońskiego