Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego  informują, że dnia 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Oliwy na temat: Wpływ czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych na kondycję finansową przedsiębiorstw.


Promotor: prof. dr hab. Magdalena Zioło

Recenzenci:

  • dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB – Politechnika Białostocka
  • dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK – Politechnika Koszalińska

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64. 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US: bip.usz.edu.pl).

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (Link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia  25 listopada 2022 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Streszczenie

Autoreferat

Recenzja prof. Korzeba

Recenzja prof. Zawadzkiej