Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, źe dnia 3 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali 126, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bronisława Bryla na temat: Odziaływanie uwarunkowań bilansowych i podatkowych na użyteczność informacji w rachunkowości przedsiębiorstw.

 
Promotor: dr hab. Piotr Szczypa, prof. ANS – Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
 
Promotor pomocniczy: dr Maciej Pawłowski
 
Recenzenci:
       – dr hab. Piotr Bednarek, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
       – dr hab. Marcin Jędrzejczyk, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. P. Bednarka

Recenzja prof. M. Jędrzejczyka