Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia  3 października 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali 127, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Kalinowskiego na temat: Morsko-lądowy łańcuch transportowy dla obsługi ładunków chłodzonych między Hiszpanią a Polską.

 

Promotor: dr hab. Michał Pluciński, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

Promotor pomocniczy: dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

 
Recenzenci:

  • dr hab. Ernest Czermański, prof. UG – Uniwersytet Gdański,
  • dr hab. Marek Grzybowski, prof. BSW – Bydgoska Szkoła Wyższa
     

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. E. Czermański

Recenzja prof. M. Grzybowski