Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 16 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Starzyńskiego na temat: Elektromobilność jako determinanta zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast w Polsce.

 
Promotor: dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

Promotor pomocniczy: dr Marcin Rabe

 
Recenzenci:

  • dr hab. inż. Jacek Kamiński – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
  • dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG – Uniwersytet Gdański
     

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US: bip.usz.edu.pl).
 

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 15 lutego 2023 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. J. Kamińskiego

Recenzja prof. D. Tłoczyńskiego