Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 6 października 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali 126, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kowalik na temat: Wpływ przekształceń własnościowych podmiotów leczniczych na ich efektywność ekonomiczno-techniczną.

 
Promotor: prof. dr hab. Iga Rudawska
 

Recenzenci:

  • dr hab. Agnieszka Kister, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
     

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. A. Kister

Recenzja prof. J. Waśniewskiego