Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 17 marca 2023 r. (piątek) o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Rachuby na temat:  Elementy ładu korporacyjnego a ryzyko kredytowe banków Europy Centralnej.


Promotor: dr hab. Sławomir Franek, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

Promotor pomocniczy: dr Dorota Skała – Uniwersytet Szczeciński


Recenzenci:

  • prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Małgorzata Olszak, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US: bip.usz.edu.pl).

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 16 marca 2023 r. do godz. 15:00.

 

Zawiadomienie

Streszczenie

Autoreferat

Recenzja prof. M. Iwanicz-Drozdowskiej

Recenzja prof. M. Olszak