Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 24 października 2023 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kacpra Siwka na temat: Realistyczność jako kryterium oceny wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Promotor: dr hab. Sławomir Franek, prof. US

Recenzenci:

  • dr hab. Marek Dylewski, prof. UWSB – Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu,
  • dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  • dr hab. Katarzyna Wójtowicz, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
     

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.
 

Autoreferat i streszczenie rozprawy wraz z recenzjami w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.usz.edu.pl.
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US: bip.usz.edu.pl).
 

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 23 października 2023 r. do godz. 15:00.

 

Zawiadomienie

Streszczenie

Autoreferat

Recenzja – prof. M. Dylewski

Recenzja – prof. J. Sierak

Recenzja – prof. K. Wójtowicz