Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 12 stycznia 2021r. (wtorek) o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Jarosz nt. „Przewaga konkurencyjna przestrzeni coworkingwych – statystyczna analiza i diagnoza potrzeb najemców współczesnych przestrzeni biurowych w Polsce”.

Promotor: dr hab. Iwona Foryś, prof. US

Recenzenci: 

  • dr hab, Michał Głuszak, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG – Uniwersytet Gdański

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy
ul. Mickiewicza 64.
kk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi na stronie Monitora US: monitor.usz.edu.pl).
nnn

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularz (link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 11 stycznia 2021 r. do godz. 9:00.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. Gluszaka

Recenzja prof. Trojanowskiego