Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 16 listopada 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w sali 126, w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marka Kowalczyka na temat: Uwarunkowania i efektywność inwestowania na rynku condonieruchomości w Polsce.

 
Promotor: dr hab. Sebastian Kokot, prof. US
 
Recenzenci:

  • dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • prof, dr hab. inż. Ryszard Źróbek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. G. Główki

Recenzja prof. M. Nowaka

Recenzja-prof. R. Źróbka