Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Piechockiego na temat: Wpływ transakcji z zagranicznymi spółkami powiązanymi na wynik finansowy spółek kapitałowych z siedziba na terenie województwa zachodniopomorskiego.


Promotor: dr hab. Piotr Szczypa, prof. ANS w Koninie – Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Promotor pomocniczy: dr Adam Lulek


Recenzenci:

  • dr hab. Aneta Ejsmont, prof. UTH Rad. – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US bip.usz.edu.pl).
 ’

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 6 grudnia 2022 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. A. Ejsmont

EiF_doktorat_Piechocki – recenzja prof. M. Strojek-Filus