Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 3 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali 126, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Husiatyńskiej na temat: Podatność transportowa jako determinanta wyboru sposobu przemieszczania wyrobów farmaceutycznych.

 
Promotor: dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US
 

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Gozdek
 

Recenzenci:

  • dr hab. Janusz Figura, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG – Uniwersytet Gdański
     

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. J. Figury

Recenzja prof. R. Rolbieckiego