Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 21 października 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Kordy na temat: Ekonomiczne konsekwencje polskiej emigracji zarobkowej do Wielkiej Brytanii po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

;
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Flejterski
;
Recenzenci:

  • dr hab. Bogumiła Szopa – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  • dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
    ;

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.
;

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US: bip.usz.edu.pl).
;

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 20 października 2021 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. Szopy

Recenzja prof. Miłaszewicz

Recenzja poprawionej rozprawy prof. Szopy

Recenzja poprawionej rozprawy prof. Miłaszewicz