Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 20 października 2021 r. (środa) o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Piotrowskiej na temat: Innowacyjność bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce na przykładzie inwestycji zagranicznych z kapitałem chińskim.

;
Promotor: dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Piotr Bartkowiak, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  • dr hab. Jarosław Kaczmarek, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
    ;

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.
;

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US: bip.usz.edu.pl).
;

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 19 października 2021 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. Bartkowiaka

Recenzja prof. Kaczmarka