Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 5 października 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marioli Nycz na temat: Społeczno-ekonomiczne determinanty zróżnicowania zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast na przykładzie Rzeszowa

Promotor: dr hab. Christian Lis, prof. US

Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Brożyna

Recenzenci:

  • dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG – Uniwersytet Morski w Gdyni,
  • dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG – Uniwersytet Gdański

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

Autoreferat i streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczono na stronie: eif.usz.edu.pl.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. Trojanowski

Recenzja prof. Przybyłowski