Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 9 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Mocianko-Pawlak na temat: Analiza konwergencji bezpieczeństwa wewnętrznego krajów Unii Europejskiej w świetle uwarunkowań ekonomicznych.

;
Promotor: dr hab. Christian Lis, prof. US

Recenzenci:

  • dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski,
  • dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
    ;

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.
;

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US: bip.usz.edu.pl).
;

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza» link w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 8 czerwca 2021 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. Barwińskiej-Małajowicz

Recenzja prof. Bąk