Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 31 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Witkowskiegona temat: Wpływ wprowadzenia europejskiego systemu handlu emisjami na wartość przedsiębiorstw.


Promotor: dr hab. Adam Adamczyk, prof. US

Recenzenci:

  • dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  • dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US: bip.usz.edu.pl).

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 30 marca 2022 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. Cieślukowskiego

Recenzja prof. Liberadzkiego