Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Stefana Schomakera na temat: Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in ausgewählten deutschen Regionen” (Kształtowanie infrastruktury transportowej z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju w wybranych regionach niemieckich).


Promotor: dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US

Promotor pomocniczy: dr Marta Mańkowska

Recenzenci:

  • dr hab. Anna Mężyk, prof. UTH – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
  • dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG – Uniwersytet Gdański

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US: bip.usz.edu.pl).

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 21 października 2021 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. Mężyk

Recenzja prof. Woźniaka