Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia
2 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Shivana Fate na temat: Symulacyjne badanie wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa.

Promotor: dr hab. Małgorzata Łatuszyńska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Bolesław Borkowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • dr hab. Grażyna Anna Krzyminiewska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy
ul. Mickiewicza 64.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi na stronie Monitora US: monitor.usz.edu.pl).

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link). Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 14:00.

 

Zawiadomienie o obronie

Streszczenie

Autoreferat

Recenzja prof. Borkowskiego

Recenzja prof. Krzyminiewskiej