Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zgłoszonym przez Konsulat Ukrainy w Szczecinie ogłaszamy, że zbiórka zostaje przedłużona do odwołania.


Celem zbiórki jest zgromadzenie lekkich środków opatrunkowych dla osób poszkodowanych podczas inwazji zbrojnej Rosji w Ukrainie. 

Zbieramy nowe/nieotwarte

  • bandaże elastyczne
  • bandaże zwykłe
  • opatrunki jałowe
  • plastry
  • sól fizjologiczna
  • koce termiczne
  • woda utleniona
  • damskie środki higieniczne
  • chusteczki nawilżające

Miejsce zbiórki: Mickiewicza 64, p. 220, 240

Koordynatorzy: