Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że zmarł profesor Franciszek Gronowski – były rektor Politechniki Szczecińskiej, dziekan i prodziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, wieloletni kierownik Katedry Transportu Morskiego i Śródlądowego na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, wybitny nauczyciel akademicki i wychowawca, jeden z twórców Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu.

Jego działalność na polu integrowania społeczności akademickiej z praktyką gospodarczą o kilka dekad wyprzedziła model obecnie wdrażany na polskich uczelniach.

 

Odszedł od nas człowiek wielkiego serca, dla którego pomoc innym stanowiła najważniejsze życiowe wyzwanie.

 

Rodzinie, najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

 

Rektor i Senat Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Pogrzeb ś.p profesora Franciszka Gronowskiego wraz z mszą świętą żałobną odbędzie się w sobotę 5.09.2020 r. o godz. 12.00 w Bydgoszczy na cmentarzu parafialnym pw. Św. Trójcy przy ul. Lotników 2.