Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020

prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

Straciliśmy wysoko cenionego Naukowca, doskonałego Nauczyciela i Przyjaciela wielu z nas.
l

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najszczerszego współczucia

Rektor, Senat Uniwersytetu Szczecińskiego i społeczność akademicka