Warsztaty dla naukowców, jednostek badawczych, przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o finansowanie na badania i innowacje z programu ramowego UE Horyzont Europa, 2 marca 2023 r.


Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in.:

  • jak wyszukiwać konkursy związane z profilem swoich badań/działalności;
  • jak analizować i na co zwrócić uwagę w publikowanych przez Komisję Europejską konkursach;
  • jak opublikować ogłoszenie w ramach narzędzia „partner search”;
  • jak poszukiwać partnerów do projektu i zbudować dobre konsorcjum.

Warsztaty poprowadzą konsultantki Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia działającego w RCIiTT ZUT, które podzielą się również wskazówkami i dobrymi praktykami w zakresie wyszukiwania konkursów.

Wydarzenie będzie miało formę warsztatów obejmujących pracę z portalem Funding & tenders opportunities. Z tego względu prosimy zaakceptowanych uczestników o przyniesienie własnych laptopów.

Rejestracja: innowacje.zut.edu.pl

;

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udział w wydarzeniu jest bezpłatny.