Dr hab. Anna Bera, prof. US z Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych otrzymała nagrodę dla wyróżniającego się nauczyciela i opiekuna młodzieży.


Nagroda została wręczona przez Kapitułę Konkursu 18 listopada 2021 r. na Gali XII Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2021.

Zadaniem Dni Techniki Pomorza Zachodniego jest szerokie rozpowszechnianie wiedzy i edukacji związanej z  techniką i innowacyjnymi zagadnieniami technologicznymi podejmowanymi przez środowisko naukowe i gospodarcze regionu zachodniopomorskiego.