Mgr Aleksandra Meyer – absolwentka kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami (wspólny kierunek prowadzony przez Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego) została laureatką w Konkursie o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii naukowej za najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce miejskiej.

Nagrodzona praca pt. „Imprezy masowe jako determinanta wizerunku miasta na przykładzie Szczecina” powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Igi Rudawskiej.

ll

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych

ll
Pełna lista laureatów konkursu: stypendia.szczecin.eu