Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego po raz XIX organizuje Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów. Konferencja odbędzie w dniach 04-07.06.2023 w Międzyzdrojach.


Podczas tegorocznych obrad zostanie wygłoszonych ponad 40 referatów dotyczących między innymi problematyki globalizacji, rynku pracy i przemian ekonomicznych w Polsce i na świecie w post pandemicznej gospodarce.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: zjazdekonomistow.usz.edu.pl