Zapraszamy do wzięcia udziału w II Edycji Konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską i magisterską).

Wszystkie szczegóły znajdują się w »Regulaminie Konkursu«

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie